Zestaw do siewu bezpośredniego ZDS Agro-Tom jest maszyną służąca do wykonania siewu oraz głębokiej uprawy przedsiewnej z jednoczesnym doprawieniem gleby podczas jednego przejazdu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu trzech typów narzędzi. Zębów spulchniających do 30 cm, talerzy doprawiająco mieszających, wału oponowo transportowego oraz siewnika wyposażonego w redlicę dwutalerzową z kołem dociskowo kopiującym.