Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies. OK, rozumiem

Regulamin

Regulamin

DEFINICJE

1. Serwis farm-news.pl – serwis informacyjno - publicystyczny.
2. Administrator – właściciel serwisu farm-news.pl
3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca w sposób bezpłatny lub płatny z serwisu, rejestrująca się w serwisie i umieszczająca oferty ogłoszeń, korzystające z forum czytelników
4. Głosy – każdy z użytkowników może głosować na fotografię czy artykuł umieszczony w serwisie
5. Konto – każdy z użytkowników, po uprzedniej rejestracji korzysta z indywidualnego konta użytkownika

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Regulamin reguluje korzystanie z portalu znajdującego się pod adresem internetowym farm-news.pl
2. Serwis farm-news.pl jest serwisem z artykułami informacyjnymi, niniejszy regulamin i jest integralną częścią umowy zawieraną między użytkownikiem a administratorem podczas rejestracji w serwisie
3. Użytkownik rejestrując się w portalu, oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego zapisy
4. Użytkownik zalogowany na stronie farm-news.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawidłowego funkcjonowania serwisu
5. Natomiast administrator serwisu farm-news.pl oświadcza, ze pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i ze nie zostaną one
udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

 

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

1. Przeglądanie stron serwisu jest bezpłatne
2. Umieszczenie ogłoszeń jest bezpłatne
3. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.
4. Każdy może się nieodpłatnie zarejestrować w serwisie i korzystać, dodawać ogłoszenia, komentować artykuły.
5. W cyklu rejestracji użytkownik serwisu farm-news.pl wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji przez administratora serwisu
6. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie maja charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
7. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mogą naruszać prawa, ani dobrych obyczajów. A użytkownik oświadcza, że wszystkie zawarte w ogłoszeniu informacje są prawdzie, nalezą do użytkownika i nie naruszają
prawa
8. Korzystanie z serwisu nie mogą naruszać zasad zawartych w niniejszym regulaminie
9. Administrator ma prawo usuwać wszystkie wpisy użytkowników serwisu naruszających regulamin
10. Korzystanie z serwisu przeznaczone jest dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.
2. Administrator nie odpowiada za treść zamieszczanych i publikowanych ogłoszeń w serwisie farm-news.pl. Za nieprawdziwe podanie przez użytkownika danych administrator nie odpowiada.
3. Administrator nie odpowiada za czasowe braki w wyświetlaniu się serwisu ze względu podczas awarii czy braku dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych od administratora
4. Administrator może w każdej chwili zawiesić działalność portalu w celu jego poprawy w funkcjonowaniu, zmiany szaty graficznej lub zmiany oprogramowania

 

MATERIAŁY WIZUALNE I FOTOGRAFIE

 

1. Każdy użytkownik, który zamieści w serwisie fotografie oświadcza, że posiada do nich pełne prawa autorskie lub odpowiednią licencje, może nimi dysponować oraz publikować w serwisie farm-news.pl Dodawane
zdjęcia w serwisie nie naruszają prawa ani roszczeń osób trzecich
2. Użytkownik oświadcza, że dodawane do serwisu farm-news.pl przedstawiają faktycznie obiekt, rzeczy sprzedające przez użytkownika
3. Użytkownik, który dodaje zdjęcia do serwisu farm-news.pl przekazuje bezpłatnie administratorowi serwisu prawo, nieograniczonego czasowo publikowania na stronach serwisu farm-news.pl zamieszczonych
fotografii, do ich promocji na innych stronach i w mediach.
4. Administrator nie odpowiada za pozyskanie przez osoby trzecie fotografii z serwisu
5. Jeśli prawa autorskie udostępnianych w Serwisie danych nie należą do Serwisu to są one typu freeware, shareware, demo bądź są na innej licencji, która uprawnia do rozpowszechniania tych danych.
6. Wszystkie dane udostępnione w Serwisie zostały zamieszczone zgodnie z wolą ich autorów lub innych podmiotów dysponujących prawami autorskimi do nich oraz rozpowszechniane są na licencjach, które
dopuszczają ich rozprowadzanie.
7. Jeżeli jesteś jednak przekonany, że jakieś dane (oprogramowanie, grafika, tekst, wideo) zostały zamieszczone bezprawnie, poinformuj nas o tym korzystając z formularza kontaktowego. Dane zostaną wówczas
usunięte z Serwisu tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.
8. Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe oraz nazwy produktów należą do ich właścicieli. Ich użycie na łamach Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

KOMENTARZE I GŁOSOWANIE

 

1. Użytkownicy serwisu mogą komentować oraz oceniać zamieszczone w serwisie ogłoszenia czy artukuły.
2. Użytkownicy nie mogą wielokrotnie głosować na jeden obiekt w celu jego sztucznej promocji, aby wprowadzić innych użytkowników w błąd.
3. Administrator nie odpowiada za treść zamieszczanych komentarzy.
4. Administrator ma prawo usunąć komentarz bez możliwości powiadamiania użytkownika jeśli ten narusza zasady regulaminu, łamie prawo, lub w sposób wulgarny i obraźliwy narusza prawa osób trzecich

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. Wszystkie informacje, produkty (w tym oprogramowanie) lub usługi dostarczone za pośrednictwem Strony oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji.
2. Serwis nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje pobrane ze Strony lub jakikolwiek odnośnik będzie działało bezbłędnie oraz będzie wolne od wirusów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych
czy adresowych ani też innych danych użytkowników i partnerów handlowych.

 

DANE OSOBOWE

 

1. W czasie korzystania z tej Strony możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
2. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
3. Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie
danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.).

 

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI E-MAIL

 

1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z tą witryną. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące
się bezpośrednio do naszej oferty, niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).
Cookies (Ciasteczka)
2. Niektóre obszary tej Strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
4. Zmiany regulacji obowiązujących w Serwisie
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze Strony w dowolnym czasie. Informacje na temat znaczących dla użytkowników zmian będą zamieszczane na stronie głównej Serwisu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niemniejszy regulamin może ulec zmianie. Obowiązuje od 12.3.2012r.
2. Wszelkie niejasności oraz pomoc można kierować do administratora serwisu e-mail; ko